Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Phim Heo May Qua Pho tap 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

Heo May Qua Phố - Vtv
Xem Phim Heo May Qua Phố tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 - Tập Cuối Xem Phim Heo May Qua Phố áy tính lượng tử mở ra một kỷ nguyên mới cho các tính toán tốc độ cao. Họ sẽ nhanh hơn so với các máy tính silicon hiện tại 1,000,000,000 lần. Máy tính ngày nay tốc độ cao ngồi ở phía trước của bạn là về cơ bản không khác với tổ tiên 30 tấn của nó, mà được trang bị với một số 18.000 ống chân không và 805 km (500 dặm) của hệ thống dây điện! Định luật Moore: Trong năm 1965, đồng sáng lập Intel Gordon Moore đã thấy tương lai. Dự đoán của ông, thường được gọi là Định luật Moore, nói rằng số lượng bóng bán dẫn trên một chip sẽ tăng gấp đôi mỗi hai năm. 
Xem Phim Heo May Qua Pho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét